POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Wdrożony system zarządzania jakością i środowiskiem swym zakresem obejmuje:

Produkcja wyrobów z włóknin oraz elementów izolacyjno-zabezpieczających z tworzyw sztucznych dla przemysłu AGD. Lakierowanie proszkowe powierzchni metalowych. Lakierowanie ciekłe tworzyw sztucznych oraz powierzchni metalowych. Pokrywanie i klejenie materiałów klejami termotopliwymi. Nadruk metoda sito i tampodruku na materiałach z tworzyw sztucznych i powierzchniach metalowych.

Głównym warunkiem pomyślnego funkcjonowania naszej firmy na rynku jest wysoka jakość wszystkich naszych świadczonych usług, w pełni zaspokajająca potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, przy równoczesnym ograniczaniu zidentyfikowanego oddziaływania naszej firmy i prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Powyższe staramy się realizować poprzez:

Polityka jest podstawą wdrożonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz wspiera strategiczny kierunek rozwoju organizacji.

Polityka naszej firmy jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron oraz została zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu firmy MARCUS.

Osobiście deklaruję swoje ciągłe i pełne zaangażowanie oraz poparcie dla tego Systemu zatwierdzając niniejszą Politykę.

Właściciel: Marek Bartoszek, Myszków, dnia 01,01,2017., wydanie 1