PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, 3.2.1. BADANIA NA RYNEK

Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek


W dniu 28.10.2015 został złożony wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek, tytuł projektu: „Zastosowanie innowacyjnej technologii wytwarzania materiałów wielowarstwowych na bazie porosa dla produkcji wytłumien i wyciszeń.

Opis projektu:

Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe „Marcus” Marek Bartoszek, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, materiału wielowarstwowego na bazie filcu (porosa) z włókien naturalnych (wełny, bawełny, etc.) wraz z włóknami syntetycznymi typu poliester oraz żywic proszkowych fenolowych opcjonalnie epoksydowych, stanowiący materiał do produkcji wytłumień i wyciszeń. Projekt dotyczy wdrożenia własnej INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA MATERIAŁÓW WIELOWARSTWOWYCH oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej procesów lub usług, dzięki której uzyskano KOMPOZYT WIELOWARSTWOWY.

Celem projektu jest wzrost poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Marcus” Marek Bartoszek, poprzez wdrożenie materiałów wielowarstwowych opartych na własnych technologiach do produkcji wytłumień i wyciszeń, oraz rozpoczęcie produkcji materiałów na nowej linii produkcyjnej, w okresie realizacji projektu.

Wdrożenie do produkcji wyników badań wymagać będzie wykonania prac budowlanych polegających na wybudowaniu nowego zakładu przemysłowego, zlokalizowanego w Myszkowskiej Strefie Ekonomicznej, zakupu środków trwałych i innych urządzeń, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, realizacji niezbędnych prac rozwojowych i świadczeniu usług doradczych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2016 – 30.07.2019 roku.

Informacji na temat projektu udzielają:

W związku z realizacją projektu pt. „Zastosowanie innowacyjnej technologii wytwarzania materiałów wielowarstwowych na bazie poroso dla produkcji wytłumień i wyciszeń” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma P.P.H.U.-MARCUS, Marek Bartoszek, ogłasza postępowanie na wybór generalnego wykonawcy na budowę hali produkcyjnej z zapleczem technicznym w miejscowości Myszków, gmina Myszków, woj. Śląskie.

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Marcus” Marek Bartoszek, z siedzibą w Myszkowie, informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru generalnego wykonawcy na zakup i budowę hali produkcyjnej z zapleczem technicznym w miejscowości Myszków, gmina Myszków, woj. Śląskie, w związku z realizacją projektu pt. „Zastosowanie innowacyjnej technologii wytwarzania materiałów wielowarstwowych na bazie porosa, dla produkcji wytłumień i wyciszeń” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MALBUD, Kraków.

Do pobrania: