Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MARCUS” MAREK BARTOSZEK

realizuje projekt

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap

Projekt dotyczy przeprowadzenia audytu wzorniczego (zakończonego opracowaniem strategii wzorniczej), polegającego na analizie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Marcus" Marek Bartoszek, pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych.

Cel projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Marcus poprzez zarządzanie wzornictwem”

Wartość projektu: 109 470,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 89 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 75 650,00 PLN