LAKIEROWANIE

Oferta w zakresie lakierowania obejmuje kompleksowe usługi dostosowane do wymagań Klienta.
Kompletnie wyposażone laboratorium pozwala nam w pełni kontrolować parametry procesów chemicznych oraz fizyczne i mechaniczne wyrobów gotowych. Wysoką jakość produktu gwarantują:

Firma dysponuje trzema liniami lakierniczymi:
Linią lakierowania proszkowego przystosowaną do lakierowania materiałów wykonanych ze stali i stali ocynkowanej. Jest ona wyposażona w technologię przygotowania powierzchni opartą na procesie fosforanowania żelazowego, z opcjonalnym zastosowaniem pasywacji silanowej. Kabina lakiernicza z aplikacją automatyczną lub ręczną umożliwia zarówno szybką zmianę koloru farby proszkowej, jak i realizację krótkich partii lakierowanych wyrobów.

Linią lakierowania proszkowego przystosowaną do lakierowania materiałów wykonanych ze stali nierdzewnych, stali zwykłych, stali ocynkowanej. Jej wyposażenie w siedmiostrefową linię przygotowania chemicznego powierzchni pozwala na zastosowanie procesów odtłuszczania (dla stali nierdzewnych), procesów fosforanowania żelazowego lub fosforanowania cynkowego, z końcową pasywacją  cyrkonowo-silanową, lub tzw. nanotechnologii. Kabina lakiernicza, z aplikacją automatyczną oraz z automatycznym systemem filtracji, umożliwia osiągnięcie oczekiwanej jakości powłoki lakierniczej. Jest przeznaczona do lakierowania dużych partii produkcyjnych, zapewnia wysoką wydajność procesu.

Linią lakierowania tworzyw sztucznych przeznaczoną do lakierowania jednowarstwowego lakierami ciekłymi rozpuszczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi, w pełni automatyczną, z aplikacją robotem lakierniczym. Technologia przygotowania elementów z tworzyw sztucznych do lakierowania oparta jest na najnowszym systemie odmuchu zjonizowanym powietrzem. Dzięki zastosowaniu robota lakierniczego istnieje możliwość lakierowania detali o różnorodnych formach i kształtach. Całość uzupełnia sterowany procesorem system szybkiej zmiany kolorów, co gwarantuje wymaganą jakość i wydajność procesu. Projekt ten, pod nazwą "Uruchomienie usługi lakierowania detali z tworzyw sztucznych w oparciu o innowacyjną technologię", został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego wartość: 2 806 000,00 PLN, wartość dofinansowania: 749 800,00 PLN

Każdorazowo oferujemy lakierowanie partii próbnej, aby umożliwić Klientowi weryfikację naszej oferty.

Projekt zrealizowany z pomocą środów z Uni Europejskej