Start

Witamy na stronie GRUPY MARCUS

Aktualnści

POIR 3.4. DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE - "Marcus" Marek Bartoszek realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowego - "Marcus" Marek Bartoszek” (Numer wniosku POIR.03.04.00-24-0302/20).

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Koszt projektu (netto): 286 222.32 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 32/100)
Kwota dofinansowania: 286 222.32zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 32/100)

Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”

Czytaj więcej

1.4 POPW – WZÓR NA KONKURENCJĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MARCUS” MAREK BARTOSZEK realizuje projekt:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap

Cel projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Marcus poprzez zarządzanie wzornictwem”

Wartość projektu: 109 470,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 89 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 75 650,00 PLN

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, 3.2.1. BADANIA NA RYNEK

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MARCUS” MAREK BARTOSZEK realizuje projekt:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Cel projektu: „Wdrożenie na rynek innowacyjnego wielowarstwowego materiału izolacyjnego na bazie porosa dla przemysłu budowlanego”

Wartość projektu: 1 039 350,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 845 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 444 500,00 PLN

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Czytaj więcej

INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MARCUS” MAREK BARTOSZEK realizuje projekt:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Cel projektu: „Zastosowanie innowacyjnej technologii wytwarzania materiałów wielowarstwowych na bazie porosa dla produkcji wytłumień i wyciszeń”

Wartość projektu: 22.416.193,27 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 16.324.842,00 PLN
Wartość dofinansowania: 5.782.649,70 PLN

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej